İş Kazası Nasıl Bildirilmelidir ?
Bir kazanın, kurumumuzca iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,
   *Sigortalı olması,
   *Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
   *Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması,hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İş kazalarının; Ölümlü ve yaralanmalı ise Kolluk ve güvenlik  kuvvetlerine Derhal ,
SGK Kurumuna ise olayın olduğu tarihten sonraki üç işgünü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
Örneğin, Pazartesi günü iş kazası geçiren sigortalının Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Perşembe günü, Çarşamba günü iş kazası geçiren sigortalının ise Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Pazartesi günü yapılması gereklidir