Risk Değerlendirmesi ve Uygulama Planı
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.  

*İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.  
*İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.  
*Üretim yönteminde değişiklikler olması. 
*İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.  
*Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.  *Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.  
*İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen kontrol önlemlerinin yerine getirilmesi için; sorumlu kişi, termin ve gerekli kaynakların belirtildiği Uygulama Planı yapılmalıdır. Uygulama planının takibinin yapılarak eksiklik ve yetersizliklerin belirlenmesi de büyük önem kazanmaktadır.


Risk değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan raporun her sayfasının paraflanması ve son sayfasının ekip üyeleri tarafından imzalanması gerekir.