İşyeri Hekimliği Hizmeti6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlülüktür.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yeralan işyeri hekimliği hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir. 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik işyeri hekimliği hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür. - Rehberlik;- Risk değerlendirmesi;
- Sağlık gözetimi;     
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,     
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,      
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, 

- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 
- İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.