İşyeri Yardımcı Sağlık Personel Hizmeti
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
METRO OSGB Trabzon merkez olmak üzere çevre illerdeki işverenlerin İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre; iş yeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olacak sağlık personeli belgesine sahip diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğüne yerine getirmelerinde gerekli her türlü desteği vermektedir.

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre düzenlenir.Bu maddeye göre Samsun ve bölge illerine hizmet veren  METRO OSGB firmamız İŞYERLERİNE aşağıda belirtilen sürelerde YSP OSGB hizmeti vermektedir

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika. diğer sağlık personeli bulundurmak zorunluluğunu sağlamaktadır.