Durum Tespiti Yapılması ve Raporlanması
Mevzuatın Gerektirdiği Belge ve Dokümanların Oluşturulması
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katkı Sağlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi
Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Katkı Sağlanması
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelenmesi
Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama
Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uygulamalı
Hijyen Eğitimi
İşbaşı Eğitimleri
Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması
Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması
Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması
Acil Durum Tatbikatların Kayıt Altına Alınması
Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi